Danh Sách (List) Tin


Contact Information
Contact Kenny
: Toronto
More Information
- Từ Main Street subway station vào Spadina and Dundas West (about 15 min away)
- Đồ đạc của một phòng đơn. Thùng kích cỡ 18x18x24 inch. Khoảng 4-5 thùng, thêm vài vali và túi. Tính tổng cộng khoảng kích cỡ của 7-8 boxes.
- Địa điểm đến ở tầng 2.
- Ngày chuyển thoải mái. Sau Christmas (27,28,29), nhưng trước cũng ok (18,19,20)
Thank you.
This Ad has been viewed 65 times.