Danh Sách (List) Tin


Contact Information
Contact Ly
: 825 440 9678
: Sylvan Lake, Alberta
More Information
Tiệm nails cần thợ nails bột và chân tay nước.
Bao ở, lương bao hơn ăn chia, có lấy cheque.
Anh chị có nhu cầu nâng cao tay nghề mình sẽ hỗ trợ thêm.
Liên lạc mình qua số 825 440 9678.
Thank you.
This Ad has been viewed 59 times.