Danh Sách (List) Tin


Contact Information
Contact Sương
: (647)628-3014
: Ajax, Ontario
More Information
Cần thơ chân tay nước và everything, lương bao $140 đến $170 trên ăn chia 6/4 tuỳ theo tay nghề. Income cao và ổn định, tip cao, nơi làm thoải mái. Nếu cần, sẽ training.
This Ad has been viewed 617 times.