Danh Sách (List) Tin


Contact Information
Contact Tina
: 7054358899
: Alliston, Ontario
More Information
Cần thợ nails giỏi chân tay nước, giỏi về móng bột, móng gel và waxing. Lương bao hoặc chia tuỳ theo tay nghề và thỏa thuận.
Tiệm đông khách ít thợ trong khu da trắng, tip cao.
Vui lòng liên hệ với TINA đe biết thêm thông tin. 705 435 8899.
This Ad has been viewed 837 times.