Danh Sách (List) Tin


Contact Information
Contact Minh
: 403-585-0665
: Calgary, AB
More Information
vì lý do dời nhà đến nơi khong cho nuoi thú , nếu bạn nào , em nhỏ nào thich nuoi , 2 con thỏ và 2 con chim Budgies , hay liên lạc bằng Text 403-585-0665 ( text only ) , bạn sẽ được nhận 2 con thỏ , 2 con chim có sẵn chuồng rất đẹp , hoàn toàn miễn phí ( 100% free , cho không lấy tiền )
This Ad has been viewed 344 times.