Danh Sách (List) Tin


Contact Information
Contact bich ly duy anh
: 4167003204
: Mississauga, ontario
More Information
Cần thợ làm nail, tiệm ở Mississauga, nều có tiện đường thì có thể giúp đở phương tiện đi về chung xe, nếu củng ở trong vùng mississauga.
sẻ hướng dẩn giúp đở để năng cao tay ghề, nếu chưa có kinh nghiệm nhiều về ngành nails.
Tiệm ở 1900 Lakeshore blvd. #9 (Lake Pearl Nails&spa).
Gọi Bích Ly 647(648 8569) để nói chuyện về công việc và tiền lương. nếu không bắt phone được xin để lại text.
This Ad has been viewed 110 times.