Danh Sách (List) Tin


Contact Information
Contact Mai Pham
: (780) 667-4141
: Edmonton, Alberta
More Information
Tôi là thông dịch viên tiếng Việt, tôi đã từng làm cho LanguageLine Solutions, công ty thông dịch đứng hàng thứ 3 toàn cầu. Hiện tại tôi đang làm phiên dịch theo hợp đồng cho The Family Centre ở Edmonton.

Các bạn có thể liên lạc với tôi, nếu bạn có nhu cầu thông dịch, biên dịch, hoặc soạn thảo tài liệu bằng tiếng Anh. Hoặc, nếu bạn là di dân hoặc sinh viên mới đến Canada, cần người hướng dẫn để làm các thủ tục như đăng ký, thuê nhà, học lái xe vv.
This Ad has been viewed 667 times.