Danh Sách (List) Tin


Contact Information
Contact Vanessa
: Kanata, ON
More Information
Cần sang tiem nail khu Kanata có 4 bàn, 6 ghế và 2 phòng wax. Tiệm mở được gần 2 năm, rent rẻ, parking rộng rãi, giá cả thương lượng. Nếu có nhã ý xin gọi Jenny 613 852 2921 hoac Vanessa 613 857 8558.
This Ad has been viewed 1009 times.