Danh Sách (List) Tin


Contact Information
Contact Lưu
: +84906760040
: Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
More Information
Chào các anh chị đang sinh sống tại nước ngoài! Chúng em là nhóm hỗ trợ người Việt tại Việt Nam. Do đã từng ở nước ngoài nên chúng em hiểu những khó khăn của người Việt mình tại nước ngoài, Việt Nam vẫn là nơi mà mình hướng tới, nơi có những người thân yêu, bạn bè, nơi ta trở về sau những chuỗi ngày làm việc vất vả nơi xứ người.
Nhóm em mong muốn trợ giúp các anh chị kiều bào tại Việt Nam như :
- Tìm kiếm thông tin tại Việt Nam,
- Hỗ trợ giúp đỡ người thân tại Việt Nam (thăm hỏi, tặng quà, đưa đón, trợ cấp...),
- Hỗ trợ mua, giao, nhận, hàng hoá tại Việt Nam,
- Làm đầu mối thông tin tại Việt Nam,
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam,
- Hỗ trợ mua bán Bất động sản tại Việt Nam,
...và các công việc khác (theo yêu cầu). (+84906760040)
This Ad has been viewed 687 times.